بند بازی روی طناب

پیش نوشت :مدتهاست که دوست دارم در باره ی خودشیفته ها بنویسم . کاوش در هزارتوی این شخصیت های پیچیده همیشه برای من جذابیت داشته است .هر چند به نظر می رسد همه ی ما در برهه ای از زندگی احتمالا به درد خودشیفتگی مبتلا می شویم و بعد از این درد عبور میکنیم و […]