به کجا چنین شتابان ( یادداشتی درباره ی حافظه ی تاریخی روان شناسی در ایران)

انسانی را فرض کنید که دچار اختلال فراموشی ست و هیچ اتفاق یا هیچ انسان دیگری را از گذشته به یاد نمی آورد. همچنین فرض کنید این انسان بی خاطره به غیر از خودش و کسانی که حرفها و نظرات او را تکرار و تایید می کنند با هیچ فرد دیگری ارتباط ندارد .( ارتباط […]

روان شناسی حرفه است ،نه شغل

اغلب پیگیر اخبار جامعه ی روان شناسی ایران هستم . با اینکه این روزها خبرهای تلخ و ناراحت کننده در مقایسه با خبرهای خوب بیشتر منتشر می شود اما چاره ای نداریم جز اینکه خبرهای خوب را هم از لابه های خبر های بد بیرون بکشیم و به آنها توجه کنیم . چند شب پیش […]