مراقب خودت باش

بعضی افراد کلام شان را درست مثل چاقو فقط برای انتقاد کردن و کنایه زدن تیز می کنند . چنین کاری از نظر خودشان علاوه بر اینکه لذت بخش است،به آنها احساس قدرت هم می دهد:قدرت نفوذ و تسلط روی دیگران. به نظر می رسد چنین کسانی در وضعیت والد سرزنشگر تثبیت شده اند و […]

خود باوری ویلیام فاکنر

امروز بخش هایی از مصاحبه با ویلیام فاکنر -نویسنده ی امریکایی را می خواندم .مصاحبه در سال ۱۹۵۶ انجام شده بود یعنی ۶۳ سال پیش ،دورانی که تعداد قابل توجهی از آثار شاخص ادبیات داستانی جهان خلق شده بودند.و فاکنر هم غالب این آثار را خوانده بود . در زمانی که این مصاحبه با او […]

چگونه رفتار هنرمندانه را می آموزیم؟

چقدر معاشرت کردن با فردی که در مسیر خودشکوفایی ست وقدم به قدم یاد می گیرد از عزت نفس خودش مراقبت کند، دلنشین و لذت بخش است.فردی که اهمیت تقویت و مراقبت کردن از عزت نفس را درک کرده است بهتر و بیشتر می تواند با تو مشفقانه رفتار کند. او همان کسی است که […]