نقاشی از شخصیت آدمها

تصویر سازی های ما همه ی ما از دوران کودکی یاد گرفتیم که طی ارتباط و تعاملی که با هم داریم از هم تصویر ذهنی بسازیم .مهم ترین امتیاز تصاویر ذهنی این است که با کمک آنها می توانیم رفتار همدیگر را پیش بینی کنیم. تصاویر ذهنی بر اساس نوع ارتباط ما با هم (عاطفی،اجتماعی)شکل […]

MBTIهم جذاب و هم مفید

آشنایی من با یک مدل جالب تیپ شناسی من از اوایل دهه ی ۹۰(تقریبا بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه) خواننده ی سایت دکتر علیرضا شیری بودم(در مورد دکتر شیری و همه ی آنچه از ایشان آموختم هم در زمان مناسب حتما خواهم نوشت) ومطالبی را به شکل پراکنده درباره ی MBTI می خواندم […]