درباره من


من ساجده ممتازیان هستم. دردانشگاه علامه طباطبایی تهران ، روان شناسی خواندم ولی در واقع بعد از اتمام دوره ی تحصیل در دانشگاه،  تازه در مسیر آموختن و کسب دانش (به معنای درست تر کلمه) قرار گرفتم .تقریبا ۱۱ ساله بودم که به تدریج با روان شناسی آشنا شدم  و از همان زمان مجلاتی در حوزه ی خانواده میخواندم . در سن ۱۶ سالگی برای اولین بار کتاب “شخصیت عصبی زمانه ی ما ” اثر کارن هورنای را خواندم و درآن زمان به قدری  این کتاب در مسیر خودیابی و خودشناسی به من کمک کرد  که  پیوند من با دنیای پیچیده و شیرین روان شناسی بیش از پیش نیرومند شد و  از همان دوران میدانستم  قراراست  روزی مشاور روابط عاطفی باشم و امروز در مسیر تحقق این رویا هستم .  از همان روز ها ی نوجوانی نوشتن را عاشقانه دوست داشتم.هرچند آن زمان به هنر نویسندگی فکر نمیکردم ولی بیشتر مواقع با هر نوع تعارضی در زندگی ام روبه رو میشدم می نوشتم و می نوشتم و برای مسائل راه حل پیدا میکردم . به دنیای تخیل تعلق خاطر بیشتری دارم و در  ایده ال گرایی گاهی افراطی عمل میکنم .  سه چهار سال طول کشید تا بالاخره از بین نظریه پردازان مختلف روان درمانی ،کارل گوستاو یونگ را انتخاب کردم و با اتکا به مدل ذهنی یونگ و یونگین ها به روابط انسانی نگاه میکنم . شعر و ادبیات بخش جدایی ناپذیر زندگی من هستند به غالب هنرها (موسیقی، نقاشی، تئاترو…) تعلق خاطر زیادی دارم و فکر میکنم زندگی بدون هنر خالی از معنا می شود .
در حال حاضر سه سال است که به طور مداوم همراه سایت متمم هستم . از معلم بسیار خوبم –محمدرضا شعبانعلی عزیز و همه ی دوستان گران قدر متممی ممنونم چرا که لذت یادگیری و آموختن را در کنارشان   بیشتر و بهتر درک میکنم.پروفایل من در متمم