یادداشتی تحلیلی درباره ی فیلم سینمایی Her

پیش نوشت: فیلم سینماییher اثر اسپایک جونزرا مدتی پیش به پیشنهاد یکی از دوستان تماشا کردم .از آنجایی که از قبل با مضمون کلی داستان آشنا بودم از همان ابتدا با هدف اینکه تحلیلی درباره ی فیلم بنویسم آن را دیدم. شاید همین موضوع باعث شد با روند داستان (از دید مخاطبی که به قصد […]

اتفاق می افتد اگر بنویسیم

چند سال پیش با کتابی آشنا شدم به نام “بنویس تا اتفاق بیافتد”. آن زمان آنقدر نام این کتاب برای من جذاب بود که خیلی سریع آن را تهیه کردم و خواندم و یادم می آید که فصول کتاب را به ترتیب می خواندم و پیش می رفتم و با اشتیاق منتظر بودم به قسمت […]